Skip to main content

Zajedno sa grupom studenata sa Univerziteta Duisburg-Essen u februaru 2014. godine osnovao je Mrežu bosanskih studenata i akademika u Njemačkoj. Predsjednik Mreže Ahmed Spahić govori o cilju i projektima ovog bh. udruženja.

Razgovarao: Zenahir Mraković, IGBD

Kada se i kako pojavila ideja o osnivanju Mreže bosanskih studenata i akademika u Njemačkoj?

Ideja sama po sebi nastala je sredinom 2013. godine. Razlog za nastanak ideje o osnivanju Udruženja potenciran je očitim nedostatkom adekvatne platforme za studente, akademike i poslovne osobe, koji ujedno predstavljaju ciljne grupe Udruženja. Bili smo svjedoci pokušaja u prošlosti da se organizuje platforma za ove grupe, bez da je se jedna od tih organizacija mogla održati duži vremenski period. Mi smo to htjeli promijeniti.

Pluralistički, tolerantni i integrirajući pristup jedino rješenje za BiH

Šta je cilj te platforme odnosno umrežavanja i na koji način se ono odvija?

Mreža bosanskih studenata i akademika u Njemačkoj osnovana je sa ciljem povezivanja studenata i akademika bh. porijekla koji studiraju ili imaju već apsolviran studij u Njemačkoj. Time se Udruženje definira kao putokaz za nove generacije bh. zajednice u Njemačkoj, gdje mladi ljudi imaju priliku biti aktivan i produktivan član društva. Naša vizija je povezivanje individualno uspješnih ličnosti, a želimo povezati već postojeće projekte i inicijative i cjelokupnu sliku predstaviti u širem kontekstu.

Ahmed Spahić rođen je 15. juna 1993. godine u Ammanu, država Jordan. Godine 1994. zajedno sa roditeljima došao je u Njemačku. Nakon završetka Gimnazije 2012. godine upisuje Fakultet „Wirtschaftsingenieurswesen“ na Univerzitetu Duisburg-Essen. Tokom studija boravio je šest mjeseci u Maleziji na Nacionalnom Univerzitetu Malezije – UKM. Pored fakultetskih obaveza predsjedavao je jednoj od najstarijih studentskih konsultantskih organizacija u Njemačkoj „WIP – Wissenschaft in der Praxis“ sa sjedištem u Duisburgu te bio član Upravnog odbora Organizacije studentskih konsultantskih organizacija u Njemačkoj „BDSU – Bundesverband Deutscher Studentischer Unternehmensberatungen“ sa preko 30 članica širom Savezne Republike Njemačke. Stipendista je fondacije „Deutschlandstiftung Integration“ pod pokroviteljstvom kancelarke Angele Merkel.

Ono što se meni svidjelo je činjenica da se tu radi o bosanskoj a ne bošnjačkoj platformi. Da li je to namjenski i ciljano koncipirana platforma ili?

Apsolutno. Od početka je bilo jasno da želimo da budemo mreža studenata i akademika, koja okuplja sve etničke i religijske grupe koje žive u Bosni i Hercegovini, jer samo u takvoj koncepciji vidimo smisao umrežavanja bh. dijaspore. Ovo pitanje zahtjeva mnogo više prostora, kako bi se odgovorilo na adekvatan način. Ukratko, moje duboko uvjerenje je da je upravo taj pluralistički, tolerantni i integrirajući pristup jedino rješenje za BiH, kako za umrežavanje njene dijaspore tako i za samo društvo u BiH.

Na kraju, smatram da je glavni razlog neuspjeha dosadašnjih inicijativa na istoj ciljnoj osnovi ograničavanje ciljne grupe na jednu etničku grupu. Takvim pristupom se gubi samo biće bh. društva kao jedna cjelina i kao takvo je neprirodno, a samim tim i neodrživo stanje.

Vaša ciljna grupa su bosanski studenti i akademici u Njemačkoj. Imate li podatke o kakvom potencijalu se tu radi?

O (ne)organizovanosti bh. dijaspore u Njemačkoj, ali i šire, dovoljno govori nepostojanje kvalitetnih statističkih podataka u svim poljima, pa tako i o broju studenata i akademika sa bh. porijeklom. Ovaj problem želimo riješiti u skorijoj budućnosti zajedno sa ambasadom Bosne i Hercegovine i drugim partnerima, kako bismo dobili validne informacije. To je važno, upravo radi naše aktivnosti koju bismo mogli koordinirati prema kvalitetnim statističkim podacima. Međutim, sama činjenica da Udruženje danas broji 70-ak članova, da smo u ovoj godini otvorili regionalna zastupništva u Štutgartu i Hamburgu i da svakodnevno dobijamo poruke sa interesom za uključivanjem u aktivnosti mreže, smatramo da je Udruženje ogroman potencijal kada je riječ o studentima i akademicima u Njemačkoj i da je ovakva platforma neophodna za razmjenu iskustava.

četiri komponente Mreže: studij, biznis, mentorstvo i razmjena.

Unutar mreže djeluje nekoliko projektnih grupa. Možete li nam ukratko predstaviti o kakvim se projektnim grupama radi i čime se one bave?

Rad Udruženja baziran je na četiri komponente: studij, biznis, mentorstvo i razmjena koji su ujedno predstavljeni kroz naše projektne grupe. Projektna grupa „Razmjena sa Bosnom i Hercegovinom“ predstavlja poveznicu bh. javnosti i udruženja. Ona predstavlja info-centar za studente iz Bosne i Hercegovine koji su zainteresovani za nastavak svog školovanja u Njemačkoj. Pri tome ne igra ulogu, da li se radi o jednom semestru, bachelor- ili master-studiju ili čak doktorskom radu. Kako bismo olakšali put studentima iz Bosne i Hercegovine na univerzitete širom Njemačke, mi nudimo savjetovanje prilikom apliciranja na univerzitete i olakšanu integraciju u jedno novo društvo i novu okolinu. Sastavni dio ove projektne grupe je također interakcija sa bh. javnošću, a fokus interakcije je na njemačkim institucijama, udrugama i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini.

U okviru projektne grupe „Mediji“ želimo obuhvatiti relevantne informacije iz oblasti ekonomije, politike, kulture i obrazovanja za bh. zajednicu, koje objavljuju njemački mediji. Također, u interesu nam je biti glas za osobe u zemaljama njemačkog govornog područja, čije je porijeklo iz Bosne i Hercegovine. Magazin „Pangea“ obuhvata ujedno i ove četiri dimenzije udruženja: studij, biznis, mentoring i razmjenu i u javnost promoviše kako uspješne priče, tako i osobe.

“Biznis-klub” je platforma za bosanskohercegovačke poduzetnike u Njemačkoj putem koje im je omogućena razmjena iskustava i diskusija o mogućim prilikama iz poduzetničke perspektive. Cilj Biznis-kluba jeste i ekonomsko povezivanja Bosne i Hercegovine i Njemačke kroz stvaranje uvjeta za poboljšanje poslovnog ambijenta za poduzetnike koji imaju interes investirati u Bosnu i Hercegovinu, kao i plasiranje proizvoda na relaciji Bosna i Hercegovina-Njemačka.

Projektna grupa „Mentorstvo“ bazira se na dva nivoa djelovanja: Primarno, članovi Udruženja trebaju predstavljati uzore za buduće studente. Prijelaz iz škole na univerzitet popraćen je skoro uvijek poteškoćama, naročito za osobe iz neakademskih porodica. Time udruženje predstavlja poveznicu i most prelaska iz školskog u univerzitetski život. Samo 23% osoba iz neakademskih porodica se odluči na taj korak – upis na visokoškolsku ustanovu. Naša iskustva pokazuju da osobe sa bh. porijeklom ostvaruju zapažene rezultate u oblasti obrazovanja. Omogućiti ovakvoj djeci pristup ka univerzitetima, dati odgovore na pitanja u vezi studija i služiti im kao uzor te time ustrojiti ih ka budućem uspjehu, predstavljaju osnovne ciljeve „mentoring programa“. Drugi aspekt „mentoring programa“ uključuje i članove Biznis-kluba koji služe kao mentori studentima, koji svoj studij privode kraju te žele napraviti prve korake u poslovnom svijetu.

Magazin za bosanskohercegovačku dijasporu

NBSAD je zamišljen i kao neka vrsta privrednog mosta između BiH i Njemačke. Jeste li u toj oblasti uspjeli realizirati već neke projekte?

Trenutno smo fokusirani na umrežavanje poduzetnika i kompanija koje su osnovane od strane bh. dijaspore u Njemačkoj. Prema istraživanjima broj kompanija osnovanih od strane bh. dijaspore prelazi brojku od 10.000. Nakon umrežavanja ovog resursa i stvaranja prilika za članove Biznis-kluba u Njemačkoj želimo graditi upravo taj most prema BiH, i to preko njemačkih institucija i organizacija u BiH na jednoj strani, i putem direktne komunikacije sa kompanijama na drugoj strani. Isto tako ne smijemo zaboraviti na udruženja koja već danas servisiraju potrebe bh. dijaspore uvezi investiranja u BiH. Na ovom mjestu moram spomenuti i aktivnosti ambasade Bosne i Hercegovine i ambasadora, Nj. E. Željka Janjetovića na polju poboljšanja ekonomskih prilika u BiH kroz promociju potencijala koje pruža privreda BiH. Tokom 2016. godine imali smo veoma pozitivne razgovore sa ambasadorom upravo na temu ekonomske diplomatije, te u skorijoj budućnosti planiramo intenzivirati naše aktivnosti u saradnji sa ambasadom i konzularnim predstavništvima u Njemačkoj, kako bismo na što bolji način promovisali potencijale bh. privrede.

Nedavno je izašao i prvi broj časopisa “Pangea» čiji izdavač je upravo Mreža. O kakvom se časopisu radi?

Nakon uvođenja bloga Mreže u januaru 2016. godine, magazin “Pangea» predstavlja sljedeći korak Udruženja u stvaranju medija za bosanskohercegovačku dijasporu putem kojeg će najrelevantnije informacije biti dostavljene bh. dijaspori iz različitih sfera života. Ime magazina ujedno i slikovito dočarava cilj udruženja, naime ime “Pangea» stoji za posljednji superkontinent na Zemlji, koji je objedinjavao sve kontinente, te su time predstavljali jednu zajednicu. Cilj magazina je odvesti bh. dijasporu ponovno u vrijeme Pangee, kada nije bilo bitno na kojem kontinentu ili u kojoj zemlji se nalazimo.

Sadržaj Magazina je dostupan kako na njemačkom, tako i na bosanskom jeziku, čime želimo doprijeti i do onih koji ne govore njemačkim jezikom. Struktura magazina orijentisana je ka usmjerenju Mreže. U rubrici „Insights“ biće predstavljen rad udruženja. Rubrika „Studij“ donosi novosti sa područja visokoškolskog obrazovanja kao i priče uspješnih studenata. Informacije iz oblasti poduzetništva i ekonomije biće predstavljeni u okviru rubrike „Business & Mentoring“ sa ciljem povezivanja potencijala Njemačke i Bosne i Hercegovine. U okviru rubrike „Panorama“ moći ćete upoznati osobe i priče, koje su relevantne za život osoba koji žive i rade van Bosne i Hercegovine. Uz to predstavljat ćemo čari Bosne i Hercegovine u rubrici „Discover Bosnia and Herzegowina“, kako bismo time našu domovinu prezentirali na jedan posve drugačiji i primamljiviji način.

otvoreni za saranju sa drugim udruženjima

Koji su vaši dalji planovi kad je Mreža u pitanju i gdje je vidite za pet godina?

Nakon etabliranja regionalnih zastupništava u Štugartu i Hamburgu želimo otvoriti do sredine ove godine regionalna zastupništva u Berlinu, Frankfurtu na Majni i Minhenu, kako bismo na lokalnom nivou bili prisutni kada je riječ o Biznis klubu te programu mentorstva i generalno umrežavanja studenata, akademika i poduzetnika.

Dugoročni cilj mreže je umrežena dijaspora, koja koristi sve mogućnosti kako bi u svojoj zajednici u zemlji u kojoj živi, ali isto tako i u Bosni bila pokretač promjena ka boljem. Za ostvarivanje ovog cilja potrebno nam je zajedništvo. Zato koristim ovu priliku da apeliram na institucije, organizacije i udruženja u BiH i dijaspori, koje imaju iste ili slične ciljevi kao Mreža bosanskih studenata i akademika u Njemačkoj i da naglasim da je Mreža otvorena za razgovore na bilo koju temu, kako bismo zajedno došli do najboljih rješenja.

Izvor: Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj