Skip to main content

Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić je za potrebe Grupacije automobilske industrije preuzeo i zadužio ured u sklopu Inovativnog kampusa Wolfsburg AG.

Tome je prethodilo potpisivanje ugovora između Privredne komore FBiH i Wolfsburg AG o uslovima i načinu korištenja kancelarije, kao i ostale infrastrukture unutar kampusa.

Wolfsburg AG je u vlasništvu kompanije Volkswagen i grada Wolfsburga, a jedno od polja djelovanja ove kompanije je podrška firmama koje se bave proizvodnjom automobilskih komponenti. Cilj ove aktivnosti je obezbjeđenje uslova za intenzivno i institucionalno prisustvo predstavnika Grupacije automobilske industrije kroz partnerski odnos sa Inovacijskim kampusom Wolfsburg AG,  a zbog stvaranja pretpostavki za značajnije učešće bh. proizvođača automobilskih dijelova kako u Volkswagenu, tako i kod drugih njemačkih proizvođača automobila. Kancelariju će predstavnici Grupacije automobilske industrije koristiti kao checkpoint i mjesto sastanaka, a zbog intenziviranja aktivnosti koje su planirane u narednom periodu.

Zajednički nastup bh. firmi

Tokom prvog zvaničnog sastanka održanog u uredu PKFBiH pri Inovacijskom kampusu Wolfsburg AG, sa  partnerima iz Wolfsburg AG precizirani su detalji već najavljenog i rezervisanog zajedničkog nastupa naših kompanija koje se bave proizvodnjom automobilskih komponenti  na internom sajmu Volkswagenovih dobavljača IZB 2018, koji će se održati u oktobru 2018. godine u Wolfsburgu. Naime, radi se o najznačajnijem sajmu za dobavljače Volkswagena, gdje se na jednom mjestu dobavljači sa svojim proizvodima i novitetima predstave predstavnicima Volkswagena i imaju priliku da uspostave značajne kontakte kako sa predstavnicima Volkswagena, tako i sa njihovim velikim dobavljačima. Dogovoreno je obezbjeđenje kolektivnog izlagačkog prostora za članove Grupacije automobilske industrije, a sa predstavnicima Wolfsburg AG kao organizatorom sajma dogovoren je način učešća i ostale aktivnosti, kako bi firme iz naše automobilske grupacije bile predstavljene na najbolji mogući način.

Inače, projekat „Razvoj automobilske industrije FBiH” koji provodi Privredna komora FBiH je prepoznat i podržan od Vlade FBiH. Zbog značaja i potencijala bh. automobilske industrije, preuzimanje kancelarije i sastanak oko daljih aktivnosti na projektu je protekao i uz prisustvo predstavnika Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA), čime su na još jedan snažan način predstavljeni potencijali i iskustva razvijanja biznisa sa bh. proizvođačima, naglašavajući sistemski i institucionalni okvir podrške.

U ime naših članica organizovanih kroz Grupaciju automobilske industrije očekujemo da Vlade i ministarstva prepoznaju automobilsku industriju kao stratešku granu i obezbijede nam podršku koja će rezultirati značajnim povećanjem radnih mjesta, povećanjem izvoza, te pružanjem prilike mladim ljudima da ostanu u BiH i svoju egzistenciju obezbijede radeći u automobilskoj industriji. Privredna/Gospodarska komora FBiH će nastaviti započete aktivnosti, te sa članovima i drugih strukovnih udruženja predlagati nadležnim institucijama mjere koje će, kao u ovom slučaju, osiguravati bolji startni položaj prilikom osvajanja zahtjevnog tržišta u sektorima visokog stepena finalizacije.

Izvor: Privredna komora FBIH