Skip to main content
Deutsch

Kao direktorica finansija i članica Uprave grupacije CORE, Samira Ceribašić u intervjuu za pangea | magazin otkriva svoju motivaciju za korak u samostalnost i pojašnjava koje poslovne aktivnosti nose potencijal za uspješniji razvoj bosanskohercegovačkih preduzeća.

Korak u poslovnu samostalnost
Favorit 4 min 200x300 - Samira Ceribašić - Dati idejama oblik

Samira Ceribašić

Nakon pet godina u Product Management-u u Centrali za njemačko tržiste Daimler AG-a u Berlinu i ukupno 11 godina u Finansijskoj upravi i reviziji Prodajne jedinice Mercedes-Benz u Minhenu, korak u samostalni biznis dolazi u 2016. godini osnivanjem CORE MUC GmbH u Minhenu.

“Iskustvo koje sam stekla u to vrijeme je služilo kao dobra osnova za korak u poslovnu samostalnost”. Princip “Od velikih učiti, a kod manjih primijeniti” na najbolji način opisuje taj put. Pri tome, sumnja i strah od odlučivanja i preuzimanja odgovornosti nisu imali mjesta.

“Samoinicjativa i poslovna odlučnost su moje načelne karakteristike. Po meni je uvijek korisnije donijeti odluku nego prolongirati proces odlučivanja.” Ona smatra da primjena stečenog iskustva u kombinaciji sa vlastitim kreativnim idejama i kraćim putem odlucivanja ima veoma dobar poslovni efekat kod malih i srednjih preduzeća u Njemačkoj. “U Njemačkoj je vec odavno postalo jasno da mala i srednja preduzeća čine motor njemačke privrede. Upravo u malim i srednjim preduzećima leži potencijal i za rast naše bh. privrede.”

Favorit 3 min 300x200 - Samira Ceribašić - Dati idejama oblik

“Dati preduzeću strategiju, dati zaposlenicima strukturu i procesima transparentnost, a pri tome ostati tržišno održiv – su ključni faktori za uspjeh preduzeća.

Vodeći princip CORE grupacije – dati idejama oblik – predstavlja splet kreativnih i strateških odluka. “Dati preduzeću strategiju, dati zaposlenicima strukturu i procesima transparentnost, a pri tome ostati tržišno održiv – su ključni faktori za uspjeh preduzeća. Poznavanje strategije i strukture preduzeća, visoka transparentnost poslovnih procesa, te kraći proces odlučivanja pomoću ravne hijerarhije brže vode do ekonomskog uspjeha.”

Lessons learned pri osnivanju

Samira Ceribašić smatra da vizija preduzeća i strateški formulisane ideje čine bazu svakog uspješnog preduzeća. “Na početku tržišnog djelovanja je od veoma velikog značaja pravilno definisati svoj poslovni put – dati ideji oblik. Nakon toga dolazi pitanje, kako i na koji način oduševiti i sebe i svoju okolinu svojom poslovnom idejom. A to je, naravno, samo moguće kada je ta ideja održiva i napredna.”

Favorit 2 min 200x300 - Samira Ceribašić - Dati idejama oblik

“Morate biti spremni preuzeti odgovornost za svaku odluku, neovisno o tome da li ona vodi do uspješnog ili neuspješnog poslovnog rezultata”.

Ona smatra da je odgovornost i preuzimanje odgovornosti sastavni dio poslovnog djelovanja. “Morate biti spremni preuzeti odgovornost za svaku odluku, neovisno o tome da li ona vodi do uspješnog ili neuspješnog poslovnog rezultata. Samo na taj način je moguce rezultate kritično analizirati i na osnovu toga prilagoditi poslovnu strategiju”.

Bosna i Hercegovina i Njemačka u usporedbi

Samoinicijativa i tržišna održivost – su dvije ključne karakteristike, koje nedostaju Samiri Ceribašić u mentalitetu bh. poslovanja. “Možda je strah od poslovnog 

neuspjeha, kao dio kulture mnogobrojnih bh. preduzeća, još uvijek jako domininatna poslovna karakteristika, a sklonost prema preuzimanju poslovnog rizika još nedovoljno razvijena.”

Nedostatak poslovne transparentnosti i strukture u malim i srednjim preduzećima u Bosni i Hercegovini ukazuje izmedju ostalog da slobodna tržišna privreda u BiH gotovo i ne pokazuje napredak ka socijalnoj tržišnoj privredi, koju poznajemo iz Njemačke ekonomije i koja bi pozitivno uticala na razvoj bh ekonomije.

Malim i srednjim preduzećima u našoj državi potrebna je veća praktična podrška na tom području, upravo i od strane iskusnih privrednika iz bh. dijaspore. Međutim, moj savjet je da prije svega moramo odložiti poslovnu statičnost i naučiti pokazati entuzijazam prema onome šta radimo. Jer samo na taj način možemo oduševiti naše saradnike i naše partnere.”

O kompanijama CORE grupacije

Kompanija CORE MUC GmbH (www.coremuc.de) sa sjedištem u Minhenu je Inžinjerijski biro, koji se bavi razvojem i konstrukcijom u automobilnoj industriji (eksterijer i interijer).

image002 300x225 - Samira Ceribašić - Dati idejama oblik

www.coremuc.de

Kompanija CORE d.o.o. (www.core.ba) sa sjedištem u Sarajevu je osnovana 2011. godine i do sada uspješno djeluje u tri poslovne cjeline: razvoj i konstrukcija, softver i informatika, i usluge izrade tehničke dokumentacije.

Lista referenci CORE grupacije je međunarodnog karaktera i obuhvata između ostalog i najveće proizvođače i dobavljaće automobilske industrije.

Lični podaci

Odrasla u Bosanskom Šamcu, gdje je završila Ekonomsku srednju školu. Ekonomski studij upisala u Sarajevu i završila u Berlinu.

Težište na studiju: 1. Marketing 2. Finansiranje i investicije

Od ‘92 u Njemačkoj. 22 godine u braku sa školskom ljubavi iz Bosanskog Šamca Jens Ceribašić i majka dva sina (20 i 8 godina).


pangea | magazin je proizvod Mreže bosanskohercegovačkih studenata i akademika u Njemačkoj – www.nbsad.de