Skip to main content

Prema upravo objavljenim preliminarnim podacima Centralne Banke BiH o stranim investicijama u prvih devet mjeseci 2017. godine, priliv ulaganja je dosegao iznos od  630,8 miliona KM, što predstavlja porast od 60,6% u odnosu na isti period prošle godine.

Ovo je rekordan iznos u posljednjih nekoliko godina, kada je uglavnom billježen pad stranih investicija. Očekuje se rast i za četvrti kvartal 2017. godine, s obzirom na pozitivna kretanja i rast investicija u prva tri kvartala godine, tako da bi po prvi put u posljednjih nekoliko godina bili ispunjeni planovi za privlačenje stranih investicija u BiH (plan za 2017.g. prema projekcijama DEP je okvirno oko 700 miliona KM).

Uz širok dijapazon promotivnih aktivnosti koje FIPA –  Agencija  za unapređenje stranih investicija u BiH  pri Savjetu ministara BiH provodi na privlačenju stranih investicija u BiH, posebno je značajno da FIPA posjeduje preko 7.000 kontakata stranih investitora sa kojima je u stalnoj komunikaciji, i koje poziva da investiraju u BiH promovišući im odgovarajući projekte. Također, veliki značaj za promociju zemlje predstavlja i ulazak FIPA-e u Upravni odbor Svjetske organizacije za investicije WAIPA, što znači bolji pristup stranim investitorima i značajniju promociju zemlje na svim investicionim skupovima.

Povećanje investicija je rezultat zajedničkog rada nadležnih institucija u BiH na privlačenju stranih investicija i poboljšanju poslovnih prilika u zemlji, promociji mogućnosti za ulaganja, te pružanju podrške stranim investitorima u BiH.

2017. godinu, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) je započela vrlo odlučno i pragmatično u namjeri da ostvari što više kontakata sa potencijalnim stranim investitorima, kompanijama i udruženjima poslodavaca u inostranstvu bilo kroz individualni rad bilo kroz suradnju sa nadležnim institucijama, stranim ambasadama i privrednim predstavništvima u BiH, a sve sa ciljem da pokuša motivirati strane investitore da ulože novac u našu zemlju.

Važno je nastaviti raditi na unapređenju političkih i privrednih uvjeta u zemlji,  na poboljšanju privrednog ambijenta, odnosno sprovođenju potrebnih reformi, koje će ukloniti prepreke i domaćim i stranim investitorima za njihovo širenje i poslovanje u većem obimu, a sve to, automatski doprinosi i poboljšanju imidža i konkurentnosti zemlje, donosi nove investicije i nova radna mjesta.

Visok procenat nezaposlenih ljudi i nizak životni standard građana stvaraju imperativ  za sprovođenje potrebnih reforma koje će omogućiti dolazak stranih investitora, koji su u BiH potrebni usljed nedostatka domaćih sredstava za pokretanje značajnijeg investicionog ciklusa.

FIPA naglašava da strani investitori posebno insistiraju na stabilnoj političkoj situaciji i sigurnosti uloženog kapitala, pa je u narednom periodu veoma važno pokazati političko jedinstvo u naporima za ekonomski napredak zemlje, jer bez takvog jasno pokazanog opredjeljenja ni FIPA niti bilo koja druga institucija pojedinačno neće biti u stanju dovesti investitore u značajnijoj mjeri.

Izvor: www.fipa.gov.ba