Skip to main content
Deutsch

Dizeldorf, 20. Januar 2021 |

Nakon zvaničnog saopštenja povodom čestitki za 9. januara, ponudili smo parlamentarcima Dr. Stefan Kaufmann-u MdB i Raimund Haser-u MdL u smislu konstruktivnog dijaloga jedan razgovor o pozadini i kontekstu 9. januara. Pored toga smo kao pangea mreža prvenstveno naglasili evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, promociju ekonomskih odnosa između Njemačke i Bosne i Hercegovine te moguće projekte u budućnosti.

My Post - Razgovor sa parlamentarcima Dr. Stefan Kaufmann MdB & Raimund Haser MdL

Dr. Stefan Kaufmann MdB, Raimund Haser MdL, Ahmed Spahić | pangea mreža

Zahvaljujemo Dr. Stefan Kaufmann i g. Raimund Haser MdL na spremnosti da započnu dijalog sa pangea mrežom. Radujemo se zajedničkim aktivnostima u budućnosti!

O pangea mreži

Njemačko-bosanskohercegovačka mreža za ekonomiju, obrazovanje i akademiju najveće je udruženje ove vrste u njemačkom govornom području i trenutno umrežuje više od 150 profesionalaca, akademika i studenata sa najrazličitijim akademskim pozadinama u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Glavni fokus Mreže je na umrežavanju ljudi bosanskohercegovačkog porijekla, s ciljem pružanja obrazovnih mogućnosti i perspektiva karijere. Uz to, Mreža služi kao graditelj mostova između Bosne i Hercegovine i Njemačke, Austrije i Švicarske u političkom, kulturnom i ekonomskom smislu. Istovremeno, Mreža djeluje kao snažni zagovornik Evropske perspektive Bosne i Hercegovine kao buduće punopravne članice Evropske Unije.