Skip to main content

Predsjednik Mreže bh. studenata i akademika (Netzwerk bosnischer Studenten und Akademiker) Ahmed Spahić učestvuje na konferenciji „Jadranski Forum mladih – Adriatic Youth Forum“, namijenjenu položaju i perspektivi mladih u Bosni i Hercegovini. Konferenciju organizuje Jadranski Savjet/Adriatic Council, a održati će se u periodu od 22 – 24. septembra 2016. godine, u hotelu „Radon Plaza“, Sarajevo.

 

14257688 1105104116237753 5570428922621705401 o - NBSAD na Jadranskom Forumu Mladih, 22-24. Septembar, Sarajevo“Najveći potencijal bosanskohercegovačkog društva su upravo mladi, jer oni su ti koji koz svoja iskustva mogu razbiti okove u kojem je današnja Bosna i Hercegovina i njeni građani. I kad kažem mladi, ne mislim samo na mlade u Bosni i Hercegovini.

Naš najveći zadatak će biti umrežavanje mladih Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta, koji su kao izbjeglice stigle u nove države, uspjeli se etablirati u jednom novom okruženju i završiti prestižne evropske i svjetske univerzitete.

Bila bi nenadokvadiva šteta ignorisati te mlade ljude, koji mogu igrati ključnu ulogu u stvaranju jedne nove Bosne i Hercegovine.”

Ahmed Spahić, NBSAD

Zašto?

80.000 stanovnika napustilo je BiH samo u prethodnoj godini.

20% mladih bi bez razmišljanja napustilo BiH.

Budućnost i perspektiva BiH zavisi od politike prema mladima.

Kako?

  • Uključivanjem u dijalog na Forumu, 100 uspješnih mladih ljudi sa područja BiH koji su danas tvorci duha i znanja za budućnost.
  • U otvorenom dijalogu i kroz četiri sesije: Mladost u magli, Putokazi, Sarajevski razgovori i Jadranski dijalog, uz pomoć izuzetnih umova iz čitavog regiona, pokušaćemo da postavimo pitanja i nađemo odgovore na izazove koji stoje pred društvo u BiH i čitavom Jadranskom regionu i da definišemo preporuke kao dio ukupnog rješenja.

Ko?

U svakoj od Sesija obezbjedili smo prisustvo pojedinaca iz čitavog regiona koji na najbolji mogući način mogu da nam otvore nove dimenzije promišljanja i upute nas na put spoznaje položaja mladih danas i njihove perspektive kako u BiH, tako i u čitavom regionu.

  • Mladi u magli – je uvodna sesija u kojoj ćemo od strane eminentnih stručnjaka sa Fakulteta političkih nauka (tvoraca istraživanja „Studija o mladima u BiH), Zavoda za statitistiku (rezultati popisa stanovništva u BiH – fokus mladi), tvoraca politike o mladima – predstvanika entiteta, pametnih mladih ljudi iz BiH, saznati i pokušati da razvijemo „maglu“ u kojoj se mladi u BiH danas nalaze i zbog koje su danas nevidljivi. Pored gostiju na sesiji, putem Skype, uživo će se uključiti mladi sa prostora BiH koji sada svoj san o BiH sanjaju širom zemalja Evrope, gdje postižu sjajne rezultate u svim oblastima kojima se bave.

 

  • Putokazi – je sesija u kojoj ćemo se upoznati sa izazovima obrazovanja i zapošljavanja u BiH. Predstavnici nekih od najvećih kompanija danas prisutnih na prostoru BiH će nam ukazati na srž problema sa kojima se susreću prilikom zapošljavanja mladih. Očekujemo da saznamo odgovor na nekoliko pitanja: da li je zastarjelo obrazovanje doprinjelo padu kvaliteta kadra, ili je pak uzrok nešto drugo? Aktivizam mladih na polju prilagodjavanja potrebama kompanija, ili lično zapošljavanje? Nove tehnologije kao izvor novih radnih mjesta? Stvaranje radne snage za potrebe EU ili stvaranje uslova za dovodjenje stranih kompanija u BiH? Šta kompanije očekuju od države kako bi se otvorile za nova zapošljavanja? Društvena odgovornost kompanija i politika mladih u BiH?!

 

  • Sarajevski razgovori – region u akciji. Mladi ljudi čija reč menja stvarnost svuda u regionu govoriće o tome kako vide prostor regiona i naročito BiH danas. Novo doba donosi i neka nova pravila. Pokušaćemo da odgovorimo na pitanje kako se danas postaviti prema izazovima globalizacije i odnosa globalnih politika prema politikama u državama. Utvrdjivaćemo položaj mladih u regionu ali na jedan potpuno specifičan i drugačiji način. Uspješni novinari, mladi univerzitetski učitelji, filozofi i javne ličnosti govoriće nam o svojim iskustvima i pogledima na stvarnost. U ovu sesiju takodje očekujemo uključenje putem Skyp-a uspešnih mladih pojedinaca koji potiču sa prostora BiH i koji se danas nalaze u SAD, Australiji, Kanadi, zemljama EU i u situaciji su da sa nostalgijom gledaju na svoj dom, ali ne znaju šta da preduzmu kako bi mu pomogli, ili znaju, ali njihove riječi kao da niko ne čuje.

 

  • Jadranski dijalog – „ovaj region je uvijek bio škrt ljudima sa vizijom“ kako rekoše u jednom poznatom filmu. Zato je potrebno da one koji su tu viziju imali i pokušali da je realizuju kroz pomirenje i saradnju u regionu, okupljamo, stalno im dajemo podršku, kako bi svoju viziju nadogradili i sproveli, kako bi nam svima bilo bolje. Upravo zato smo i koncipirali Jadranski dijalog kao sesiju u kojoj će ljudi sa vizijom govoriti o izazovima u Jadranskom regionu, sa posebnim fokusom na BiH. Tražićemo od njih da nas upoznaju sa svojim vizijama za budućnost na osnovu iskustava koje su stekli baveći se javnim poslom. Otkrivaćemo one tanane niti koje kao paukova mreža povezuju procese u regionu.

Medijski pokrovitelj– N1 televizija uz pomoć CNN, sa sva tri svoja studija je naš medijski prijatelj bez kojeg ne bismo mogli da ostvarimo medijsku vidljivost konferencije. Njihov tim profesionalaca, novinara i saradnika će pored toga što će direktno učestvovati u sesijama u ulozi moderatora, omogućiti da se ostvari direktan prenos sa Foruma, kako putem televizije tako i kroz Skype prenos, kao i prenos preko Youtube kanala i kroz društvene mreže. Na ovaj način će i poruke sa Foruma dospjeti do svih zainteresovanih strana.

Učinimo sve što je u našoj moći da živimo u miru u prosperitenom i srećnom regionu.