Skip to main content

USAID Diaspora Invest pozvao kompanije na učešće u programu poslovne prakse za mlade iz dijaspore USAID projekat „Diaspora Invest“ i Biznis centar bh.dijaspore (DBC) su raspisali javni poziv za izražavanje interesa kompanija u Bosni i Hercegovini za učešće u programu organizacije poslovne prakse/stažiranja za članove/ice bh. dijaspore – studente/ice završnih godina dodiplomskih i postdiplomskih studija, odnosno mlade ljude (do 30 godina) koji su završili dodiplomske ili postdiplomske studije te žele iskusiti poslovnu praksu/stažiranje u jednoj od kompanija u domovini, a koja odgovara njihovoj struci, usmjerenju, interesovanju i potrebama u trajanju od jednog mjeseca posredstvom Biznis centra.

Preuzeto sa: Diaspora Invest

„Ovim pozivom su obuhvaćena privredna društva (d.d. i d.o.o.) koja su registrovana na području Bosne i Hercegovine. Biznis centar bh. dijaspore će osigurati podršku u pokrivanju troškova praktikanata, te biti posrednik između praktikanta i kompanije u ovom procesu. Također, organizovat ćemo pripremni trening program, te pomoći kompaniji da razradi model realizacije direktne poslovne prakse/stažiranja kroz 40 sati rada u 4 sedmice. Napominjemo da se od kompanija ne očekuje preuzimanje finansijskih obaveza niti bilo kakve aktivnosti koje se tiču rješavanja statusa praktikanta u Bosni i Hercegovini”, poručuju iz USAID projekta “Diaspora Invest”.

Sve prijave, dostavljene u vidu pisma za iskazivanje interesa, neophodno je poslati na e-mail adresu: info@diasporainvest.ba. Prijava se zasniva na Pismu interesa, u kojem bi poželjno bilo da se da kraći opis kompanije – sektori poslovanja, određeni kriteriji koje kompanija želi da praktikant treba ispuniti, te ime i prezime, te kontakt podaci osobe ovlaštene za komunikaciju i realizaciju aktivnosti Programa i saradnje sa DBC-om. Po dostavljanju Pisma interesa, Biznis centar bh. dijaspore će provesti process selekcije u kojem će 15 kompanija biti preliminarno izabrano za potencijalne domaćine praktikanata/praktikantica, a 5 će biti finalno izabrano – u skladu sa potrebama, kvalifikacijama i interesovanju prijavljenih/zainteresovanih za praksu. Rok za dostavu potrebnih informacija je 30.06.2021. (do 16:00h). Više informacija možete preuzeti ovdje: http://bit.ly/diaworks-prijave-kompanije

Unser Partner in Sachen Wirtschaft und Bildung

CORE MUC GmbH – Entwicklung & Konstruktion im Automotive Bereich

Ideen eine Form geben – beschreibt das fundamentale Konzept der Unternehmensphilosophie von CORE MUC. Innovative und kreative Ansätze sowie eine ehrgeizige und positive Arbeitshaltung machen dieses Konzept zur täglichen Devise. Dabei wird ein besonderer Wert auf ein einladendes Betriebsklima und eine reibungslos funktionierende Kommunikation gelegt. Dies schafft die nötige Transparenz für erfolgreiche Zusammenarbeit und ermöglicht CORE MUC, die Visionen ihrer Kunden nach deren Vorstellungen zu realisieren.

Kontakt: info@coremuc.de

Website: www.coremuc.de